• Ulusal ve Uluslararası Fuar, Kongre ve Seminerlerin Teklif ve Tanıtım Kitlerinin Hazırlanması
 • Bütçeleme
 • Kongre ve Toplantı Mekanı Seçimi
 • Salon ve Mekan Lojistik Planlama ve Dekorasyon
 • Otel Odalarının Temini, Rezervasyon ve Kayıt Sistemlerinin Oluşturulması
 • Konuşmacı ve Davetli Programı Yönetimi
 • Bildiri Yönetimi
 • Sosyal Etkinlik Planlaması ve Organizasyonu
 • Sponsorluk Faaliyetleri
 • Sergi Alanı Planlama
 • Raporlama
 • İkili Görüşmeler
 • Kongre, Seminer, Workshop Yönetimi